Ang huling isang lingo ng October ay karaniwang nakalaan sa paglilinis ng puntud. Iginagayak o iniaayus ang puntud ng kanilang mahal sa buhay upang hindi naman ito mag mukang pinabayaan. Hindi naman siguro masama ang maglinis ng puntod lalo na kung ito ay nasa loob lamang ng inyong bakuran.

Paniniwala Tungkul sa mga Patay

Madalas akong maglinis ng puntod noong ako ay nasa edad na nag aaral sa paaralang elementarya. Magkaiba ang paniniwala ko noon at ngayon tungkol sa patay na ang dati ay ikakatuwa nila ang paglilinis o pagpapanalangin para sa kanila. Sa ngayon ang banal na katotohanan sa Bibliya ang pinaniniwalaan ko na nag sasabi na ang mga patay ay wala nang pakinabang sa anu mang gawa ng mga buhay. Ang ibig sabihin; wala nang magagawa ang mga buhay para sa kaligtasan ng kaluluwa ng patay pagdating ng paghuhukom. Ito naman ang karaniwang dahilan kung bakit natin sila ipinanalangin o may paniniwala tayo na naririnig ng mga patay ang ating panalangin. Ang mga patay ay wala nang pagiisip at ang kaluluwa nito ay natutulog hangan sa dumating ang araw ng paghuhukom.

Mga bagay na kailangan sa paglilinis ng puntud.

  • Tubig – ginagamit na panlinis, pang banlaw at panghugas.
  • Timba – lalagyan ng tubig
  • Sabon – para medaling matangal ang mantas
  • Basahan – pamunas ng maruming sinabun upang malinis o matuyo.
  • Brush – ginagamit sa pampintura o pagtangal ng anumang duming nakakapit
  • Walis – pang tangal ng dumi sa sahig, pwdi rin naman sa kesaming may agiw
  • Itak – magagamit pampulol kung nang lugar ay masukal sa damo.
  • Katulong – madali ang maglinis kung may kasama at katulong
  • Pagkain – masarap kumain pagkatapus or sa gitna ng mahabang paglilinis