Husband Store

A store that sells new husbands has opened in New York City , where a woman may go to choose a husband. Among the instructions at the entrance is a description of how the store operates: You may visit this store ONLY ONCE! There are six floors & the value of the products increase as the shopper ascends the flights. The shopper may choose any item from a particular floor, or may choose to go up to the next floor, but you cannot go back down except to exit the building!

By |2015-02-11T16:22:35+08:00October 22nd, 2014|Joke|0 Comments

Ang tangka ni Ramon Bautista

Naahuli ng kamera na nakapormang hahalikan ni Ramon Bautista ang isang babae. Nang mag flash ang kamera ay bigla siyang napalingon. Tingnan nyo na lamang ang nasa larawan. Walang foul play ang naganap sapagkat ito ay photoshoot lamang. Naganap ito sa isang iBall event ng AyosDito. Salamat sa invitation mula sa NuffNang Philippines at nag [...]

By |2017-07-13T15:12:11+08:00June 20th, 2014|Joke|0 Comments

Anong prutas and dala mo?

Dapat maging focus tayo sa bawat pagsubok. Iwasan natin ang mga nakaka sira sa ating mga layunin. Nakukuha nating tawanan ang problema ng iba habang ang sarili nating problema ay di natin magawan ng paraan.

By |2017-07-13T15:12:12+08:00February 7th, 2013|Joke|0 Comments

Go to Top