Dahil para lang ito sa mga taong hindi gumagawa ng paraan.

Bata palang tayo ay natutunan na nating umasa, sapagkat ito ay natural lamang. Dahil wala naman tayong magagawa kung tayo ay sangol pa lamang. Isa itong likas na kalagayan kung wala naman talaga tayong magagawa. Ngunit hindi naman dapat hadlangan ng ganitong sitwasyon ang iyong pangarap at kagustuhan. Kaya dapat na tumanda tayo ng may natututunan at magkaroon ng kakayahan.

Hindi na dapat ang pangarap mo ay nasa pag asa lang! Ang pangarap mo ay dapat nasa dugong buhay, na ang ibig kung sabihin ay hindi mamatay hangat tumitibok ang puso mo. Sa makatuwid, ang pangarap ay ginagawan ng paraan at pinagsisikapan.

Maraming nasasaktan o nabibigo sa larangan ng pagibig kung ang kanilang ginagawa ay umasa lang. Maraming umaasa sa tadhana ngunit dapat mas umasa ka kung meron kang ginagawa para maiayon ang tadhana sa iyong kagustuhan. Ang tadhana ay resulta lamang ng mga bagay na iyong inisip at ginawa.

Pero ang totoo! Kakainin ko ang mga sinabi ko! Dahil dapat marunung kang umasa, dahil sa mga bagay na hindi mo magagawa, dahil sa mga bagay na hindi mo kontrolado, kagaya ng pagsusumikap mo na mahalin ka nang taong walang pagibig sayo.

Hindi nga ba ako marunung umasa? “sa pagibig”

  • Nasabi ko lang yan dahil ayaw kong masaktan
  • Dahil masarap magmahal ng walang kapalit.
  • Dahil mas pipiliin ko nang magkaibigan tayo para pweding ako ang maging sandalan mo.
  • Dahil gusto kung gawin ang lahat ng walang pagsisi.

Hindi nga aba ako marunung umasa? “sa pananampalataya”

  • Dahil ang katotohanan ay siyang bumabagabag sa aking puso, dapat kong isagawa.
  • Dahil may mga bagay na ako lamang ang makakagawa, dapat sundin.
  • Dahil dapat akong kumilos, upang maibahagi ang aking pananampalataya.

If you have some time to read this quote!

You Are Not Everyone’s Cup of Tea