Nagaayus ng bubong ang kapatid ko. Sa ingay ng pokpok ng martilyo ay hindi ko napigilang alamin ang kalagayan ng kanyang pagkukumpuni. Hangan sa tinulungan ko na para mapadali ang kaniyang pagawa at makapag pahinga narin.

Nasugatan sya dahil hindi naman ganun kadali para sa kanya ang pag karpentero at hindi naman likas sa kanya ang mag ayus ng bubung. Ito ay bunga lamang ng pangangailangan kaya dapat nya itong gawin. Masasabi ko na kulang lang din sa karanasan ang kapatid ko.

Ganito rin naman sa pagibig! dahil sa kagustuahan mo sa isang tao ay minamahal natin sila, bagamat hindi naiiwasang tayo ay masugatan, masaktan at magkamali. Ang mahalaga ay nagawa nating maging dapat at maayus. Normal lang naman masugatan at masaktan, kaya hindi sagot ang pagsuko sa hirap na nararamdaman.

Kaya para maiwasan ang masaktan, dapat mong alamin ang iyong mga ginagawa, kahit sa anung bagay paman, at pagdating sa pagibig dapat handa karing masaktan kung ang pagkakamali ay dapat mong pagbayaran. Kilalanin natin ang pagkatao ng taong siyang iyong minamahal ng sa gayon maibigay mo ang nararapat na pakikutungo at pagmamahal.

Para sa mga nagbabasa ng blog ko tungkol sa pagibig, hindi lahat ng nababangit ko ay aplikable sa inyo. Nasasabi ko lang ang sa tingin ko ay tama kaya sa palagay ko ay maari ding humalintulad sa inyo.