Langit ay itim ang kulay, wala rin ang mga tala.
Liwanag na takip nag ulap, wala nabang pagasa?
Ang mga gawain ngayon ay para lang ba sa lupa?
Anung kabuluhan ng hininga kung ang langit ay wala?
Matagal akong hihiga upang pagmasdan ang langit
At liwanag lamang ng kandila ang nagbibigay ng init
Agawin Mo ako sa apoy sa Iyong pagdating,
O pagpahingahin mo habang bukas ang langit sakin.
Date: Oct. 17, 2016